Skip to product information
1 of 1

Pookadai Florist

பொத்தான் ரோஜா மாலை

பொத்தான் ரோஜா மாலை

Regular price $49.15 USD
Regular price Sale price $49.15 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
அளவு
இந்த மாலைகள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு பூக்கடை பூக்கடையால் பிரத்தியேகமாக இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன, புதிய பொத்தான் ரோஜாக்களால் செய்யப்பட்ட திருமண மாலைகள். மஞ்சள், சிவப்பு, ஆரஞ்சு அல்லது இந்த வண்ணங்களின் கலவையில் கிடைக்கும்.

Shipping & Returns

Care Instructions

View full details