Collection: பூஜா லீவ்ஸ்

இந்து மதத்தில், இந்து கடவுள்களையும் தெய்வங்களையும் வழிபடும் போது சில இலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த பூஜை பாத்திரங்கள் இந்தியாவில் இருந்து புதிதாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.