Skip to product information
1 of 2

Pookadai Florist

மா இலைகள்

மா இலைகள்

Regular price $2.00 CAD
Regular price Sale price $2.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
எடை

மா இலைகள் செழிப்பு, கருவுறுதல் மற்றும் மங்களம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன, எனவே இது பூஜை மற்றும் பிற மத சடங்குகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மா இலைகள் நேர்மறையை வரவழைத்து, எதிர்மறை ஆற்றல்களை விரட்டும் என்று நம்பப்படுகிறது. அவை கலசத்தின் வாயை அலங்கரிக்கின்றன, மேலும் பூஜை பலிபீடங்கள் மற்றும் நுழைவாயில் கதவுகளில் கட்டவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

10 புதிய இலைகளின் தொகுப்பு

தாவரங்கள், இலைகள் மற்றும் பூக்களின் பரிமாணங்கள் கிடைப்பதைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.

Shipping & Returns

Care Instructions

View full details