தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Pookadai Florist Toronto

Jai Malas & Wedding Garlands - PKKM04

Jai Malas & Wedding Garlands - PKKM04

வழக்கமான விலை $95.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை $95.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
Size

Introducing our exquisite collection of Jai Malas & Wedding Garlands – a blend of tradition and elegance.

Key Features:

  • Crafted in India, our garlands embody the rich cultural heritage of authentic Jai Malas & Wedding Garlands.
  • State-of-the-art logistics ensure these garlands are shipped with utmost care, preserving their freshness – a 100% guarantee.
  • To ensure timely delivery, we recommend placing your order at least 7-10 days in advance.
  • Prioritize accuracy by giving us a call to confirm timings and availability before placing your order.

Immerse yourself in the beauty of these meticulously crafted garlands, a perfect addition to elevate your special occasions.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)