தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Pookadai Florist Toronto

Jai Malas & Wedding Garlands - PKKM37

Jai Malas & Wedding Garlands - PKKM37

வழக்கமான விலை $80.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை $80.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
Size
Style

Introducing our stunning collection of locally crafted Jai Malas & Wedding Garlands – a celebration of homegrown craftsmanship and style.

Key Features:

  • Immerse yourself in the essence of local artistry with our Jai Malas & Wedding Garlands, handcrafted right here in Canada.
  • Meticulously made with care, these garlands showcase the talent and creativity of our local artisans.
  • Freshness is paramount, and our garlands are guaranteed to bring the beauty of locally sourced blooms to your special occasions.
  • For a seamless experience, we recommend placing your order at least 7-10 days in advance to ensure timely delivery.
  • Give us a call to confirm details, timings, and availability before placing your order, ensuring a personalized touch to your celebration.

Elevate your events with the charm of locally made garlands, supporting our community's talents and traditions.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
M
Madhumitha Krishnamoorthy

Good Quality