தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Pookadai Florist Toronto

Jai Malas & Wedding Garlands - PKKM46

Jai Malas & Wedding Garlands - PKKM46

வழக்கமான விலை $120.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை $120.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
Size

Introducing our stunning collection of locally crafted Jai Malas & Wedding Garlands – a celebration of homegrown craftsmanship and style.

Key Features:

  • Immerse yourself in the essence of local artistry with our Jai Malas & Wedding Garlands, handcrafted right here in Canada.
  • Meticulously made with care, these garlands showcase the talent and creativity of our local artisans.
  • Freshness is paramount, and our garlands are guaranteed to bring the beauty of locally sourced blooms to your special occasions.
  • For a seamless experience, we recommend placing your order at least 7-10 days in advance to ensure timely delivery.
  • Give us a call to confirm details, timings, and availability before placing your order, ensuring a personalized touch to your celebration.

Elevate your events with the charm of locally made garlands, supporting our community's talents and traditions.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)