தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Pookadai Florist

பூஜா மாலை - கார்னேஷன்ஸ்

பூஜா மாலை - கார்னேஷன்ஸ்

வழக்கமான விலை $40.00
வழக்கமான விலை $45.00 விற்பனை விலை $40.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
அளவு
உடை

இங்கு கனடாவில் கார்னேஷன் கோவில் மற்றும் பூஜை மாலைகள் செய்யப்படுகின்றன. மாலையின் நீளம் மொத்த நீளம். எடுத்துக்காட்டு: 4 அடி மாலை ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் 2 அடி. கீழ்தோன்றும் மெனுவிலிருந்து நீளத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது சிறப்பு அறிவுறுத்தலில் குறிப்பிடலாம். இது குறுகிய அறிவிப்பில் வழங்கப்படலாம்.


முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்