தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Pookadai Florist

சம்பங்கி அல்லது ரஜனிகந்தா அல்லது நிஷிகந்தா

சம்பங்கி அல்லது ரஜனிகந்தா அல்லது நிஷிகந்தா

வழக்கமான விலை $4.50
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை $4.50
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
எடை

தளர்வான சம்பங்கி (இந்திய குழாய் ரோஜா) பூக்கள் இந்தியாவில் இருந்து வருகின்றன. குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு 100 கிராம்.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்